Grote teleurstelling bij kleine thuiszorgbedrijven

Een groep kleine thuiszorgbedrijven heeft zijn kort geding tegen de gemeente Emmen verloren. De bedrijfjes hadden bezwaar gemaakt tegen de aanbestedingsprocedure van Wmo-zorg. Volgens de rechter voldeden zij niet aan de juridische voorwaarden om bezwaar te maken.

(Tekst: WMO-Magazine)

De gemeente wil met het nieuwe Wmo-plan Emmen opdelen in zes gebieden met een grote zorgaanbieder als hoofdaannemer. ‘Met deze aanpak staat de cliënt nog meer centraal en door de gemeente op te delen in zes gebieden kunnen we de zorg zo lokaal mogelijk organiseren,’ meent wethouder Jan Bos (Wakker Emmen).

Geen eerlijke kans voor thuiszorgbedrijven

De midden- en kleinbedrijven en zzp’ers, waaronder Andersom Thuisbegeleiding en Talent in huis, vinden dat zij met de nieuwe manier van aanbesteding van zorg in het kader van de Wmo geen eerlijke kans krijgen om hun werk op de huidige, kleinschalige manier voort te zetten. Maar hun pleidooi is afgewezen, zo meldt het Dagblad van het Noorden.

Zorgvuldig voorbereid

De rechter doet dat op juridische gronden en oordeelt en passant dat de gemeente Emmen haar beleid zorgvuldig voorbereidde: ‘Dat de bedrijfjes grote zorg hebben dat hun veelal kwetsbare klanten niet meer op dezelfde wijze bediend zullen worden als tot heden het geval is, hebben zij op authentieke en pure wijze naar voren gebracht, maar de rechter heeft niet de indruk dat daarvoor bij de gemeente geen oog bestaat.’

Lees hier verder

Geef een reactie