Grote verschillen in eigen bijdrage Wmo

Het verschil in eigen bijdrage Wmo kan oplopen tot 500 euro. Amsterdam is met 2.059 euro het laagst, tegen 2.573 euro elders. Dat beeld komt naar voren in onderzoek van ouderenorganisaties.

(Tekst: Zorgvisie)

Mensen betalen in de Wmo een eigen bijdrage voor de Wmo voor zaken als hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, woningaanpassing en begeleiding. De samenstelling van het aanbod kan verschillen per gemeente. De ouderenorganisaties KBO-PCOB, FASv, KNVG, NOOM en NVOG wilden weten in hoeverre de eigen bijdrage verschilt per gemeente. In het onderzoek van Regioplan werden twaalf gemeenten, verspreid over het land en in grootte variërend van klein tot groot, onder de loep genomen.

De hoogte van de eigen bijdrage is berekend voor drie huishoudprofielen. Een huishouden van twee personen met anderhalf keer modaal inkomen (55.000 euro), een huishouden van twee personen beneden modaal inkomen (30.000 euro) en een alleenstaande AOW-gerechtigde (20.000 euro).

Lees hier verder

Geef een reactie