Handreiking biedt hulp bij aanpak eenzaamheid

Eenzaamheid is een thema dat steeds meer aandacht krijgt. Uit onderzoek blijkt dat meer dan een miljoen Nederlanders zich eenzaam voelt.

(Tekst: Zorg en welzijn)

De vergrijzing, de afbouw van de verzorgingsstaat en de hoge eisen aan de kwaliteit van leven maken dat het risico op eenzaamheidsproblemen steeds groter wordt. En dan is eenzaamheid ook nog moeilijk te bestrijden. Met een handreiking voor een lokale aanpak van eenzaamheid, probeert Coalitie Erbij hier verandering in te brengen.

Twee jaar lang werkte Coalitie Erbij aan het project ‘Versterking lokale aanpak eenzaamheid’. Tijdens dit project werden in twintig koplopergemeenten lokale organisaties ondersteund om de samenwerking te zoeken en elkaar te versterken in eenzaamheidsbestrijding.

Stroomversnelling

Arie Ouwerkerk, directeur van Coalitie Erbij: ‘Sinds het begin in 2014 is veel gebeurd. Lokale aanpak van eenzaamheidsgevoelens is in een stroomversnelling gekomen. In de twintig koploperplaatsen én daarbuiten.

Lees hier verder

Geef een reactie