Handreiking om taboe op zelfmoord te verbreken

Het aantal suïcides in Nederland stijgt. In 2015 pleegden 1871 mensen zelfmoord, dat komt neer op vijf zelfdodingen per dag. Merk jij het als een cliënt overweegt een einde aan zijn of haar leven te maken? ‘Vaak niet, want praten over zelfmoord is taboe. Daarom ontwikkelden we vanuit 113 een handreiking om dit taboe te doorbreken.’

(Tekst: Zorg en welzijn)

Stichting 113 Zelfmoordpreventie is een nationale organisatie voor preventie van suïcide die werd opgericht door psychiater Jan Mokkenstorm. Het doel van de organisatie? Het aantal zelfdodingen omlaag brengen. Liefst in zo’n mate dat Nederland een land zonder zelfmoord wordt. Maar voordat dit bereikt kan worden, moet er nog veel gebeuren. ‘Suïcidaliteit doet zich voor in verschillende domeinen in de samenleving en beperkt zich niet tot personen die reeds bij de gezondheidszorg in beeld zijn. Het is dus belangrijk dat mensen uit beroepsgroepen die werken met cliënten die bijvoorbeeld schulden hebben, veel stress ervaren of door hun maatschappelijk situatie in de knel zitten attent zijn op de signalen om zelfmoordgedachten beter te kunnen signaleren en cliënten door te verwijzen naar de hulpverlening.’

Stappenplan

Om beter te kunnen signaleren, ontwikkelde 113 Zelfmoordpreventie een handreiking. Hierin wordt een stappenplan beschreven dat sociaal professionals niet alleen kan helpen om signalen te herkennen, maar ook handvatten biedt om vermoedens bespreekbaar te maken en de weg te wijzen naar de juiste hulp.

Lees hier verder

Geef een reactie