Hersenstichting wil eind aan vrije verkoop lachgas

De populariteit van de partydrug lachgas is de laatste jaren enorm gestegen. Voor 2016 viel lachgas nog onder de Geneesmiddelenwet, maar valt nu onder de Warenwet. Daardoor is de verkoop legaal en is de drug makkelijk verkrijgbaar.

(Tekst: Hersenstichting)

De gemakkelijke beschikbaarheid wordt gezien als een belangrijke factor in de populariteit bij jongeren en draagt er aan bij dat jongeren lachgas als ‘normaal’ beschouwen. De Hersenstichting vindt dat lachgas weer onder de Geneesmidddelenwet moet vallen en niet legaal verkocht mag worden. De overheid moet distikstofoxide voor recreatief gebruik verbieden, voor alle leeftijden, anders zijn de gevolgen voor de volksgezondheid niet te overzien.

Hersenschade door gebruik lachgas

Inhalatie van het lachgas kan leiden tot hoofdpijn of duizeligheid. Bij recreatief gebruik worden de ballonnen gevuld met 100% lachgas. Wanneer men blijft in- en uitademen in de ballon of wanneer meerdere ballonnen achter elkaar worden gebruikt, bestaat de kans op zuurstoftekort in de hersenen. Door het zuurstoftekort treedt duizeligheid op en kan men flauwvallen met daarbij kans op valpartijen en ongelukken. Hoe vaker er wordt gebruikt, hoe groter de kans op klachten. Dit geldt met name voor klachten als verwardheid en hoofdpijn. Wanneer iemand in korte tijd grote hoeveelheden gebruikt, kan een vitamine B12-tekort leiden tot hersenschade.

Er zijn aanwijzingen dat lachgas op zichzelf direct invloed heeft op het ontwikkelende brein, doordat het de glutamaat receptoren in de hersenen blokkeert. Glutamaat is de belangrijkste stimulerende neurotransmitter in de hersenen en zet andere zenuwcellen aan tot actie. Receptoren voor glutamaat zijn verspreid over alle delen van de hersenen en zijn daardoor betrokken bij veel belangrijke processen in de hersenen. Deze receptoren spelen een belangrijke rol bij de rijping van het zenuwstelsel. Gezien de kwetsbaarheid van het brein in ontwikkeling voor de effecten van psychoactieve stoffen in het algemeen, lijkt voorzichtigheid met het gebruik van lachgas door jongeren geboden.

Lachgas verlaat het lichaam snel, binnen 5 minuten. Er zijn echter aanwijzingen dat de effecten nog kunnen na-ijlen. Bij extreem gebruik houden lachgasgebruikers vaak blijvende schade, zoals spierzwakte, verminderde conditie en tintelingen in handen en of voeten. Revalidatieartsen waarschuwen dan ook voor extreem gebruik van het gas. Vooral in de grotere steden zien de revalidatieklinieken een toename van patiënten met verlammingsverschijnselen door het gebruik van het middel.

Geef een reactie