Hoe herken ik de signalen van een beroerte?

Hoogleraar Neurologie Karin Klijn ‘Door directe herkenning en onmiddellijke actie kunnen de gevolgen van een beroerte enorm beïnvloed worden en blijvend letsel voorkómen

Ruim twee derde van de Nederlanders herkent de drie meest voorkomende signalen – mond, spraak, arm – van een herseninfarct niet. Daardoor wachten Nederlanders vaak te lang met hulp zoeken. Dat blijkt uit onderzoek van de Hartstichting. Hoogleraar Neurologie Karin Klijn herkent de geschetste problematiek: ‘Nog altijd slaan mensen bij de verdenking op een beroerte niet direct alarm, terwijl het cruciaal is dat behandeling zo spoedig mogelijk start om hersenbeschadiging te voorkomen’.

Een beroerte is de belangrijkste oorzaak van invaliditeit in ons land en één van de dodelijkste hart- en vaatziekten. Recent onderzoek van de Hartstichting onder ruim 1000 mensen toont aan dat de meeste mensen de drie meest voorkomende signalen van een beroerte niet herkennen. Slechts 31% van de respondenten zegt (spontaan) een beroerte te herkennen aan een scheve mond, spraakproblemen, en een verlamming van een arm. Dit percentage is nog lager bij respondenten die niet eerder (in hun omgeving) in aanraking zijn geweest met een beroerte (22%). Bovendien herkennen mannen de signalen minder vaak (25%) dan vrouwen (38%).

Alleen snel handelen voorkomt hersenbeschadiging na beroerte

Het onderzoek laat ook zien dat het merendeel van de respondenten (88%) weet dat je 112 moet bellen bij vermoeden van een herseninfarct. Echter, omdat ze de signalen niet herkennen, wachten ze vaak te lang met het inschakelen van spoedeisende hulp. In plaats van direct 112 te bellen, belt 1 op de 5 respondenten (afhankelijk van de signalen) eerst de huisarts voor overleg. Door niet direct 112 te bellen, komen slachtoffers gemiddeld pas na zeven uur in het ziekenhuis.

Lees hier verder

(Tekst: Zorgkrant)

Geef een reactie