Hoe neem je een kind serieus?

Het kind betrekken bij het hulpverleningsproces en echt luisteren naar wat het kind te zeggen heeft. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet altijd. ‘Professionals ervaren vaak een drempel om het gesprek met een kind aan te gaan. Ze zijn bang om kinderen te belasten. Maar het is juist andersom. Spreek je niet met kinderen, dan passeer je hen  en neem je kinderen niet serieus.’

(Tekst: Zorg en welzijn)

Marjan van der Zee heeft samen met Nicoline van Oorschot een trainingsbureau opgezet. In de trainingen die ze geven, bieden ze professionals, zoals sociaal werkers, advocaten en rechters, handvatten die hen helpen om een kind goed bij het proces te betrekken. Van der Zee: ‘Het doel van de trainingen is dat de professional de gewenste informatie krijgt en kinderen zich gezien en gehoord voelen.’

Ouders

Zeker wanneer ouders in een (v)echtscheiding belanden, is het volgens Van der Zee belangrijk dat kinderen meegenomen worden in het proces dat daarop volgt. ‘Uit verschillende onderzoeken blijkt dat kinderen vaak geen idee hebben wat er aan de hand is. Bespreek je de situatie niet met hen dan maken ze er een eigen verhaal van, voelen ze zich niet serieus genomen en hebben ze soms zelfs het gevoel dat ze zelf de oorzaak zijn van de scheiding. Ook op latere leeftijd kunnen ze nog last houden van deze gevolgen. Luister dus ook naar het kind en betrek het bij het proces. Leeftijd maakt hierbij niet uit. Met ieder kind dat kan praten, kun je op hun niveau een gesprek hebben en uitleggen wat er aan de hand is.’

Lees hier verder

Geef een reactie