Hoe zien de ziekenhuizen van de toekomst eruit?

Ziekenhuizen hebben steeds meer te maken met overcapaciteit van vastgoed. Gemiddeld is de opbrengst per vierkante meter in de afgelopen vijf jaar gedaald met zestien procent, zo blijkt uit een analyse van adviesbureau Arcadis. Wat kunnen ziekenhuizen doen om deze productiekrimp op te vangen en klaar te zijn voor de toekomst?

(Tekst: Zorginstellingen)

De ligduur in ziekenhuizen neemt af en de zorg verschuift steeds meer van het ziekenhuis naar huis. Dat heeft gevolgen voor de ziekenhuiszorg: tot 2040 zal de tweedelijnszorg zelfs krimpen met 40%, zo voorspelt Arcadis in haar rapport over de ziekenhuiszorg.

Productiekrimp

In het rapport heeft Arcadis gekeken naar de praktische gevolgen van deze ontwikkelingen. Hoe zit het met de ziekenhuizen in Nederland? Is die krimp in de afgelopen vijf jaar al waarneembaar geweest? Het antwoord: ja. In de laatste vijf jaar is de productie per vierkante meter al met 16% gedaald. Het totale aantal vierkante meters huisvesting is in die periode echter gelijk gebleven. “Dan ontstaat er dus een probleem”, zegt Barské. “De productie beweegt het ziekenhuis uit, maar je kosten voor huisvesting blijven hetzelfde. Omdat je toch ergens kosten moet besparen, zie je dat de zorg gaat beknijpen op personeel. En dat willen we juist niet, want in het personeel zit de kwaliteit. Door slim met productie en huisvesting om te gaan, hou je meer geld over voor personeel. Daar willen wij ziekenhuizen mee helpen.”

Lees hier verder

Geef een reactie