Hoge drempels voor mensen met een beperking bij toegang overheidsdiensten

Is de samenleving de afgelopen 30 jaar voor mensen met een beperking ‘toegankelijker’ geworden? Alice Schippers, directeur onderzoeker Disability Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) en al decennia wetenschappelijk actief op dit gebied beaamt dat er winst is geboekt ten aanzien van online toegankelijkheid, daarover is ze zelfs heel enthousiast.

(Tekst: Movisie)

Maar op cruciale terreinen als arbeidsmarkt, onderwijs, openbaar vervoer en de inrichting van het publieke domein liggen er nog hoge drempels. Voor tevredenheid is dan ook zeker geen plaats, er valt drie jaar na ondertekening van het VN-verdrag nog veel werk te verzetten.

Schippers komt er in het gesprek op verschillende momenten op terug: in Nederland functioneren sterk uitsluitende normen over wat ‘normaal’ is. De uitsluitingsmechanismen die er het gevolg van zijn, worden binnen Disability Studies onderzocht. Ze vertelt hoe Disability Studies in de jaren tachtig in Nederland als universitaire discipline van de grond is gekomen in het spoor van internationale gender- en racestudies. In deze vakgebieden wordt veelal van dezelfde conceptuele kaders gebruik gemaakt. ‘Het gaat over macht en in- en uitsluiting, vaak vanuit een constructivistisch paradigma.’ Met het laatste bedoelt ze dat beperkingen voor een groot deel in interactie met de omgeving gemaakt worden. Als de omgeving minder fysieke of immateriële barrières opwerpt, als de samenleving niet zo zou hangen aan dominante beelden van wat ‘normaal’ is, zouden veel beperkingen nauwelijks bestaan.

Kwaliteit van bestaan

Alice Schippers hecht sterk aan het begrip ‘kwaliteit van bestaan’. Het verwoordt in haar visie een levensbreed en levenslang perspectief op mensen met een beperking. Dit brede perspectief dient zorgvuldig bewaakt te worden, omdat het beleid geneigd is alles in deelaspecten op te knippen, juist ook voor mensen met beperkingen. Ze spreekt van ‘compartimentarisering’. ‘We hebben arbeid ergens neergezet, zo ook de hokjes onderwijs, zorg, welzijn et cetera, maar mensen knippen hun leven niet op in stukjes.’

Lees verder op Movisie

Geef een reactie