Hoofdluis is van alle leeftijden

Behalve basisscholieren hebben ook middelbare scholieren en kinderen onder 4 jaar regelmatig last van hoofdluis. Hoofdluisinfecties komen vaker voor bij meisjes dan bij jongens, zo blijkt uit het onderzoek ‘LuisThuis?’ van het RIVM.

(Tekst: RIVM)

Alle leeftijden, vooral meisjes

Hoofdluis blijkt niet alleen voor te komen bij leerlingen op de basisschool, ook jongere kinderen en middelbare scholieren hebben regelmatig last van luis. Van alle meldingen die afkomstig waren van kinderen die naar de basisschool gaan, gaf 28% aan dat ze hoofdluisproblemen  hadden. Deze leeftijdscategorie scoort daarmee het hoogste. Van de middelbare scholieren had 19% hoofdluis en van de kinderen onder de 4 jaar had 17% hoofdluis.  Volwassenen meldden het minst vaak hoofdluis (11%) Opvallend is dat driekwart van de hoofdluismeldingen van meisjes afkomt. Mogelijk komt dat doordat meisjes meestal langer haar hebben dan jongens.

LuisThuis?

Aan het onderzoek LuisThuis?  deden in totaal 2000 mensen mee. Melders gaven aan of zij op dat moment hoofdluis hadden. Gemiddeld meldde bijna 2 op de 10 deelnemers hoofdluis. Opvallend is dat hoofdluis ook voorkomt bij middelbare scholieren en kinderen onder 4 jaar. Daarnaast blijkt dat hoofdluis veel vaker gemeld wordt bij meisjes dan bij jongens.

Citizen science

Het onderzoek LuisThuis? is een citizen science project. Daarbij vragen we de bevolking mee te werken aan het onderzoek. Mensen doen vrijwillig mee. Het is te verwachten dat mensen die vaker met hoofdluis in aanraking komen vaker meedoen met het onderzoek.

Mensen die mee willen doen met het onderzoek LuisThuis? kunnen zich opgeven via www.rivm.nl/luisthuis. Zowel gezinnen met als zonder luis kunnen meedoen.

Controleer regelmatig op hoofdluis

Luizen kunnen zich snel verspreiden. Daarom is het belangrijk om regelmatig (bijvoorbeeld elke maand) te controleren op deze kriebelbeestjes. Op basisscholen controleren vrijwilligers, de luizenouders of luizenpluizers, meestal na de schoolvakanties. Voor kinderen die niet naar de basisschool gaan, is geen vast moment ingepland. Om hoofdluizen tegen te gaan, is het belangrijk dat ouders hen ook regelmatig controleren, bijvoorbeeld op de eerste dag van de maand.

Geef een reactie