Hugo de Jonge Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Hugo de Jonge Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

(Tekst: Rijksoverheid)

Iedereen in Nederland moet de ruimte krijgen om volwaardig mee te kunnen doen aan onze samenleving. Als je een beperking hebt, mag dat geen reden zijn om langs de kant te staan. Ik wil werken aan een zorgzamere samenleving waarin het vanzelfsprekend is dat we naar elkaar omkijken en als het nodig is voor elkaar zorgen. Een samenleving ook waarin we kinderen meer recht doen en helpen om kansrijk en veilig op te groeien. Betere zorg en ondersteuning voor jong en oud, daar ga ik mij samen met de duizenden professionals in de zorg voor inzetten.

Twee vragen aan de minister

Waarom heeft u ‘ja’ gezegd tegen deze functie?

‘Als wethouder in Rotterdam was ik al verantwoordelijk voor de zorg aan jong en oud in de stad. Dat ik me nu voor een betere zorg voor álle Nederlanders in mag gaan zetten vind ik buitengewoon eervol en een grote verantwoordelijkheid.’

Welke zin uit het regeerakkoord spreekt u het meest aan?

‘Dat ik mag werken aan een samenleving waarin iedereen, van jong tot oud, en iedereen die daar tussen zit, de ruimte en kansen krijgt om mee te doen. Het mogen werken aan een zorgzame samenleving waarin we het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te kijken. En werken aan een samenleving waarin we aan elk kind recht doen en helpen om kansrijk en veilig op te groeien.’

Geef een reactie