IGZ fuseert met Inspectie Jeugdzorg

Op 1 oktober 2017 fuseren de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg tot één organisatie: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

(Tekst: IGZ)

Waarom een fusie?

Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn de inspecties samen verantwoordelijk voor het toezicht op de jeugdhulp. De al bestaande samenwerking is daardoor geïntensiveerd. Het is dan ook een logische vervolgstap om als één organisatie verder te gaan. De nieuwe Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd kan efficiënt en effectief toezicht houden op het brede veld van professionals en organisaties in de gezondheidszorg en de jeugdhulp.

Nieuwe contactgegevens

Door de fusie verandert een deel van de contactgegevens per 1 oktober. De nieuwe contactgegevens zijn:

Bezoekadres: Stadsplateau 1, 3521 AZ Utrecht
Postadres: Postbus 2518, 6401 DA Heerlen
Telefonisch: 088 120 5000 (tussen 9.00 en 17.00 uur)
E-mail: meldpunt@igj.nl
Website: www.igj.nl
Twitter: @IGJnl

De e-mailadressen van alle medewerkers veranderen. Waar nu naammedewerker@inspectiejz.nl of naammedewerker@igz.nl staat, wordt dat naammedewerker@igj.nl.

Wat betekent de fusie voor u?

Voor instellingen voor jeugdhulp en voor zorgaanbieders die zowel zorg als jeugdhulp aanbieden, wordt het toezicht vanaf 1 oktober 2017 uitgevoerd door één inspectie.

Dat betekent één toetsingskader, één werkwijze en één beleid voor handhaving en tuchtrecht. In veel gevallen was hier – vanwege de nauwe samenwerking – al sprake van.

Voor veel aanbieders in de gezondheidszorg zal er qua toezicht op korte termijn weinig veranderen. Hetzelfde geldt voor de samenwerking met o.a. gemeenten, koepelorganisaties en andere inspecties: deze samenwerking wordt gewoon voortgezet.

Organogram IGZ

Gezond vertrouwen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat uit van ‘gezond vertrouwen’ in de gezondheidszorg en de jeugdhulp. De inspectie vraagt vertrouwen in haar onafhankelijk oordeel en is open over haar toezicht en bevindingen. Zij wil een betrouwbare toezichthouder zijn die weloverwogen handelt en ook zelf wil blijven leren en verbeteren.

Geef een reactie