Informatie-uitwisseling gaat voor beroepsgeheim jeugdzorg

Als een jeugdbeschermer informatie vraagt, moeten artsen, psychologen en psychiaters die vanaf nu verplicht geven. Door een wijziging in de Jeugdwet gaat informatie-uitwisseling nu voor het beroepsgeheim.

(Tekst: Zorgvisie)

Het delen van informatie moet zelfs gebeuren als het beroepsgeheim daarvoor moet worden doorbroken, schrijft de Inspectie Jeugdzorg, want het belang van informatie-uitwisseling tussen jeugdbeschermers en andere hulpverleners binnen het gezin is groter. Maar jeugdbeschermers, de professionals die gezinnen begeleiden, mogen alleen om informatie vragen die noodzakelijk is om te weten als een kind onder toezicht moet worden gesteld. Het gaat dan om informatie die ervoor kan zorgen dat het kind zich beter ontwikkelt in een veiligere situatie. Tegelijkertijd hebben behandelaren het recht om uit zichzelf informatie te delen met de jeugdbeschermer van een gezin.

Regels in jeugdzorg

De wijziging in de wet moet de veiligheid van kinderen waarborgen en de inspectie verwacht dan ook van jeugdbeschermers dat ze gebruik gaan maken van de mogelijkheid om informatie op te vragen.

Lees hier verder

Geef een reactie