Informatieavond niertransplantatie, ook bij leven

Op donderdag 7 september 2017, 19.30 uur – 21.30 uur is in het MCL weer de jaarlijkse thema-avond over niertransplantatie. De avond is interessant voor mensen die overwegen om een nier bij leven af te staan en voor mensen die misschien getransplanteerd gaan worden in de toekomst. Maar ook alle belangstellenden zijn welkom: patiënten, familieleden, vrienden, zorgverleners etc.

(Tekst: MCL)

Sprekers op deze avond zullen zijn: Dr. Stefan Berger, internist-nefroloog (nierspecialist) UMCG, Dr. Christina Krikke, chirurg UMCG en medisch hoofd van Transplantatie en Orgaandonatie, en één van de coördinatoren nierdonatie-bij-leven van het UMCG. Er zijn ook ervaringsverhalen over nierdonatie bij leven door een donor en een ontvanger.

De toegang is gratis, graag aanmelden via 058-286 3270 of j.witte@znb.nl onder vermelding van het aantal personen.

Langere wachtlijsten

Orgaantransplantatie is blijvend actueel. Per december 2016 stonden in Nederland 1.071 mensen op de wachtlijst voor een nieuw orgaan. De grote meerderheid, 629 patiënten, wacht op een nieuwe nier. Het aantal mensen op de wachtlijst voor een nieuwe nier is door de jaren afgenomen, maar is in 2016 weer gestegen met 9%. Dit komt vooral door een dalend aantal postmortale donoren. Het aantal levende nierdonoren nam in 2016 met 10% toe ten opzichte van 2015.

Levende donoren

In Nederland kregen in 2016 in totaal 991 patiënten een niertransplantatie. 565 van hen, dus ruim de helft, kreeg een nieuwe nier van een levende donor. In iets minder dan de helft van deze gevallen werd het orgaan vrijwillig afgestaan door een familielid. Het komt ook voor dat mensen een nier willen afstaan aan iemand die geen bloedverwant is. Dat kan de eigen partner zijn of een ander familielid of vriend. Maar ook het vrijwillig afstaan van een nier aan een voor de donor onbekende ontvanger is mogelijk.

Altruïstische donatie

Altruïstische donatie betekent dat iemand belangeloos een nier afstaat aan een nierpatiënt die hij of zij niet kent. In 2016 gebeurde dit 65 keer. Deze donor, die anoniem blijft voor de ontvanger, meldt zich direct aan bij één van de universiteitsziekenhuizen in Nederland. Daar  wordt gekeken welke patiënt in aanmerking kan komen voor een nier van de altruïst. Door één altruïstische nierdonatie kunnen vaak meerdere patiënten geholpen worden via een cross-over traject. Hoe dit werkt zal op de informatie-avond worden toegelicht.

Op de informatieavond krijgen belangstellenden informatie van deskundigen. Er is gelegenheid om vragen te stellen over alle mogelijke aspecten van niertransplantatie.

Geef een reactie