Inspirerende voorbeelden in dagbesteding

Gemeenten en aanbieders van dagbesteding zijn in de praktijk op zoek naar nieuwe manieren van dagbesteding. Om hen te helpen bij deze zoektocht belicht Movisie elke maand in een serie een inspirerende voorbeelden.

(Tekst: Movisie)

Dit keer: Dagcentrum Kraaipan – Marokkaanse, Turkse en Nederlandse ontmoetingsgroepen voor 55-plussers met beginnende dementie en geheugenproblemen in Amsterdam.

Vernieuwing in dagbesteding

Veel gemeenten zijn op zoek naar manieren om het aanbod in dagbesteding voor kwetsbare groepen te vernieuwen. Begin 2016 heeft Movisie een inventarisatie gedaan bij 10 kleine en 25 middelgrote en grote gemeenten. Daarbij bleek dat er tot dan toe nog geen grote verschuivingen waren in de opzet van dagbesteding. De verwachting was echter wel dit nog zou gaan gebeuren: dat het aanbod zou worden vernieuwd, en dat daarbij de voorliggende voorzieningen zouden worden uitgebouwd zodat er een meer integraal aanbod en meer samenwerking tussen aanbieders zou ontstaan.

Lees hier verder

Geef een reactie