Integratie in sociaal domein niet de enige optie

Volledige integratie in het sociaal domein is niet de enige optie. Gemeenten zien wijkteams als dé manier om de burger integraal, direct en via één loket te helpen. Maar de aandacht voor werk en inkomen binnen de sociale wijkteams blijft beperkt. De vraag is of dat erg is.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Het ideaal van volledige integraliteit in het sociaal domein

In elke gemeente nabije, laagdrempelige en integrale toegangspoorten tot het sociaal domein, waar burgers zich kunnen melden met hun hulpvragen op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. Verkokering en gebrek aan afstemming zijn verleden tijd; burgers worden direct geholpen of doorverwezen naar de nodige ondersteuning. Iedere burger weet deze toegangspoort te vinden en hoeft – indien er verschillende hulpvragen zijn – niet naar diverse loketten toe.

Veel gemeenten (circa 75 procent) zien sociale (wijk)teams als dé manier om deze integrale toegang te bereiken. Vanuit een integrale aanpak werken wijkteammedewerkers vanuit verschillende disciplines samen en kijken ze wat bewoners zelf kunnen en waar maatwerk gewenst is.

Uitsluiting en Armoede

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) heeft in 2016, ten behoeve van het toezichtsprogramma Uitsluiting en Armoede, literatuuronderzoek verricht naar integrale toegang voor burgers tot het sociale domein. Speciale aandacht ging uit naar de vraag of de terreinen werk & inkomen (W&I) voldoende betrokken zijn bij het vaststellen van de hulpvraag van burgers tijdens het toegangsproces.

Lees hier verder

Geef een reactie