Internetconsultatie wijziging Participatiewet en Ziektewet ivm breed offensief

Internetconsultatie wijziging Participatiewet en Ziektewet i.v.m. breed offensief . Op internet is het wijzigingsvoorstel  van de Participatiewet en Ziektewet in verband met het breed offensief gepubliceerd.

(Tekst: Rijksoverheid)

Breed offensief

Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Het is daarom wenselijk wijzigingen aan te brengen in de Participatiewet en Ziektewet, zoals het vereenvoudigen en verbeteren van het instrument loonkostensubsidie en van passende ondersteuning aan belanghebbenden. Ook wordt bevorderd dat werken loont voor mensen die in deeltijd met behulp van loonkostensubsidie werken.

Reacties zijn welkom

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het wijzigingsvoorstel  te geven. De einddatum van de consultatie is  4 juni 2019.

Geef een reactie