Invoering EPD Epic kost MCL 30 miljoen

Sinds 1 april is het Medisch Centrum Leeuwarden over op het nieuwe elektronisch patiëntendossier (epd) van de Amerikaanse leverancier Epic. Het project heeft achttien maanden geduurd, met betrokkenheid van tachtig voltijds projectmedewerkers vanuit het ziekenhuis. Om goed met het nieuwe epd te kunnen werken zijn 3700 medewerkers getraind. De invoering van het systeem kost dertig miljoen euro.

(Tekst: Computable)

Het Medisch Centrum Leeuwarden noemt de overgang naar het epd van Epic in een persbericht ‘de grootste verandering in de geschiedenis van het Medisch Centrum Leeuwarden. De livegang van het nieuwe epd is niet alleen de invoering van een nieuw automatiseringssysteem, maar houdt ook een geheel nieuwe werkwijze in voor iedereen in het ziekenhuis.’

Informatievoorziening beter geborgd met Epic

Epic vervangt een groot aantal van de huidige automatiseringssystemen in het ziekenhuis, onder meer van CSC (iSoft). Het ziekenhuis denkt dat daardoor het zorgpersoneel efficiënter kan samenwerken en de informatievoorziening in het zorgproces beter is geborgd. Ook krijgen medewerkers meer mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek doordat de gegevens eenduidiger en beter worden geregistreerd.

Lees hier verder

Geef een reactie