Inzet medicijnen bij dementie loopt terug

Naar verwachting zullen minder dan 30.000 mensen in 2016 medicijnen bij dementie gebruiken. Hiermee lijkt het gebruik van deze middelen over het hoogtepunt heen. Als gevolg van patentverloop en de hiermee gepaard gaande scherpe prijsdalingen, zijn de uitgaven aan deze middelen relatief sterker afgenomen dan het aantal gebruikers. Dit meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

(Tekst: SFK)

Openbare apotheken verstrekten in 2015 aan 30.000 mensen een geneesmiddel dat bij dementie wordt toegepast. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en Lewy body dementie. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Voor de medicamenteuze behandeling van dementie zijn rivastigmine (Exelon), galantamine (Reminyl), donepezil (Navazil) en memantine (Ebixa) onder voorwaarden in het verzekerde pakket opgenomen.

Hoogtepunt

In 2016 zal het aantal gebruikers van medicijnen bij dementie naar verwachting ver onder de 30.000 uitkomen. Daarmee lijkt de inzet van deze middelen definitief over het hoogtepunt van 2011 heen. Toen waren er nog iets meer dan 36.000 gebruikers. Volgens Alzheimer Nederland, de stichting die zich inzet voor mensen met dementie, zijn er momenteel 270.000 mensen met dementie, van wie ongeveer 50.000 in een verpleeginstelling verblijven. De SFK heeft geen volledig zicht op de verbruikscijfers in instellingen. Daarom zijn deze personen bij de bovengenoemde aantallen geneesmiddelengebruikers buiten beschouwing gelaten. Evengoed tonen de cijfers aan dat de plaats van geneesmiddelen in de behandeling van dementie relatief beperkt is.

Lees hier verder

 

Geef een reactie