Jan van Olffen en Wyb Feddema starten ombudsteam

De oud-raadsleden Jan van Olffen (PvdA en Verenigd Links) en Wyb Feddema (VVD en Gemeentebelangen) starten op 1 januari een nieuw ombudsteam. De twee voormalige raadsleden willen praktische vragen waar burgers mee zitten tot een snelle oplossing brengen. De twee zullen onder de vlag van de Leeuwarder Onafhankelijke Senioren (LOS) hun werkzaamheden verrichten.

(Tekst: Liwwadders)

Op de ledenvergadering van de LOS, die vanmiddag werd gehouden in De Fontein, werden de plannen bekendgemaakt. Nog altijd leven er veel vragen bij Leeuwarder burgers over bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Burgers klagen (opnieuw) over de dienstverlening van het busvervoer. ‘Ik moet nu een uur van tevoren melden dat ik wil worden opgehaald. En als ik eindelijk op plaats van bestemming ben dan kan ik al bijna terug naar huis’, aldus een aanwezige. Het aantal uren huishoudelijke hulp blijft eveneens een bron van ergernis. ‘Bij de een gaat er een uur af, terwijl er bij de ander, die hulp inriep, er een uur bijkwam terwijl dat niet noodzakelijk was.’

Piet van der Galiën, van het Platform Eén- en tweepersoonshuishoudens, vertelde vanmiddag over WMO en PGB (Persoonsgebonden budget). Ook hierover bestaat nog altijd veel onduidelijkheid, bleek uit de discussie.

Van Olffen en Feddema zijn ervan overtuigd dat een ombudsfunctie veel vragen kan ophelderen. De twee hulpverleners proberen met hun acties verbeteringen door te voeren bij de verstrekkers van het budget en dienstverlening. Tijdens de bijeenkomst van de LOS werd gevraagd of er met de gegevens ook een zwartboek kon worden samengesteld.

De lokale PvdA bezit al enkele jaren een ombudsteam. Dit team verwijst slechts door naar andere instellingen.

Geef een reactie