Jeugdzorgprofessionals moeten empathischer zijn

Waarom heeft een jeugdinstelling of school aparte wc´s voor medewerkers? Omdat de kinderen er nog klein zijn, waardoor een kleine wc voor hen handig is en voor medewerkers niet? Of omdat medewerkers graag naar een schone wc gaan en de wc´s voor jeugdigen en leerlingen vaak vies zijn?

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

Gelijkwaardigheid tussen jeugdigen, ouders, docenten en hulpverleners zit ’m vaak in kleine dingen. Zo laat onderzoek naar de organisatiecontext bij hulp aan mensen met een verstandelijke beperking zien: ‘In minder goed presenterende woongroepen werken vaak begeleiders die de bewoners als “andere mensen” beschouwen, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in wc’s alleen voor medewerkers’ (p. 272).

Gelijkwaardigheid komt niet vanzelf, zeker niet in contact met jeugdigen en ouders die andere of geen hulp nodig vinden. Machtsverschillen worden door hulpverleners soms als instrument ingezet om het gedrag van jeugdigen (en ouders) bij te sturen. Bijvoorbeeld als hulpverleners een jeugdige met een dreigement dwingen om iets te doen: ‘Als we je niet mogen fouilleren, ga je de isoleercel in.’ Geweld en ongelijkwaardigheid in de vorm van repressie lijken regelmatig voor te komen in de jeugdhulp. Terwijl het toepassen van dwang averechts werkt en vaak leidt tot uitval uit de behandeling.

Lees verder op Sociale Vraagstukken.

Geef een reactie