Johan Lambregts: Verpleegkundigen, waardeer u zelf en elkaar!

Er is veel discussie over het verpleegkundig beroep en de wet BIG ll. Draagt het wetsvoorstel BIG ll bij aan een duurzame en toekomstige verpleegkunde in 2030? Nee zeggen een groot aantal verpleegkundigen op social media. Ik zeg “ja” en het is broodnodig voor een toekomst die zich nu al laat voelen. Méér zorg met minder verpleegkundigen zal de opdracht worden.

(Tekst: Verpleegkundige Johan Lambregts)

De vraagzijde in de patiëntenzorg kenmerkt zich door grote veranderingen die zich steeds sneller en scherper manifesteren. We zien veel meer ouderen met een zorgvraag, meer chronisch zieken, meer multimorbiditeit, andere gezinsverbanden, meer alleenwonenden, een groter beroep op mantelzorg, meer mondige patiënten en familieleden, nog steeds veel ongeletterden, gebruik van ICT en technologie, meer diagnostische en behandelmogelijkheden. Er dienen zich nieuwe ethische en juridische kwesties aan. Gezondheidszorg is ketenzorg geworden en er is een veel kortere ligduur.
Zorg verschuift naar thuis. Het is slechts een greep uit de razendsnelle ontwikkelingen in de zorg die zich nu al in de dagelijkse praktijk van verpleegkundigen laat zien. Dit alles vraagt om nieuwe en andere competenties van verpleegkundigen.

Lees hier verder

Geef een reactie