Te veel jongeren vinden géén baan

De Nederlandse economie groeit solide en de werkloosheid neemt snel af, ook bij jongeren. Maar niet alle jongeren vinden makkelijk een baan. Bovendien beweegt een groot deel zich buiten het beeld van instanties. Nieuwe coalities, buiten de reguliere beleidspraktijk, zijn nodig.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Over jeugdwerkloosheid is al bijzonder veel geschreven. En de lezer van dit artikel zou zich direct kunnen afvragen of het thema nog wel actueel is. Weliswaar liep na de economische crisis van 2008 de jeugdwerkloosheid snel op tot rond de 15 procent in 2014, maar inmiddels hebben veel jongeren gelukkig weer hun weg gevonden op de arbeidsmarkt. Zij lijken niet langer te behoren tot een ‘verloren generatie’, net zoals veel jongeren uit de jaren tachtig uiteindelijk ook hun weg vonden.

De effecten op de loonontwikkeling van starters in crisistijd zijn bovendien beperkt (Van den Berge & Brouwers 2017), en de resterende jeugdwerkloosheid bedraagt inmiddels nog ‘slechts’ 9 procent, oftewel: 112.00 jongeren die aan de kant staan, tegen ruim 200.000 jonge mensen in 2014. Dit is weliswaar nog altijd bijna twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde (circa 5 procent), maar er lijkt toch niet langer sprake te zijn van een zorgelijke situatie.

Lees hier verder

Geef een reactie