Kabinet: Regeldruk sociaal domein aanpakken

Het demissionair kabinet-Rutte kan zich vinden in de aanbeveling van onderzoeksbureau Actal om vermindering van regeldruk te bereiken in het sociaal domein. Het onderzoeksbureau Actal constateerde dat gemeenten hard bezig zijn met de opgaven in het sociaal domein, maar ziet daarnaast mogelijkheden om onnodige regeldruk te verminderen.

(Tekst: Sozio)

Actal doet een aantal aanbevelingen, zowel gericht aan gemeenten als aan het Rijk. De gemeenten moeten het leeuwendeel van de vermindering realiseren. De aanbevelingen van Actal hebben betrekking op de gegevensuitwisseling binnen het sociaal domein; de werking van de Participatiewet in relatie tot de beoogde integrale aanpak in het sociaal domein; en rechtsbescherming van de burger in de aanvraagprocedure.

Gegevensuitwisseling en Participatiewet

Wat betreft gegevensuitwisseling in het sociaal domein stelt Actal dat er te weinig gegevens hergebruikt en uitgewisseld worden wat leidt tot extra lasten voor burgers. Actal adviseert daarnaast de Participatiewet zo aan te passen dat een integrale benadering voor groepen burgers in het sociaal domein mogelijk wordt. Actal adviseert daarom om gemeenten in de regelgeving meer experimenteerruimte te bieden zodat de gewenste integrale aanpak met de (jeugd)zorgdomeinen kan worden gerealiseerd.

Lees hier verder

Geef een reactie