Kansen voor kinderen in armoede

Er leven in Nederland 421.000 kinderen onder de armoedegrens. Daarnaast zijn er 9.000 zwerfjongeren in ons land. Voor al deze kinderen in armoede zet Kansfonds zich in.

(Tekst: Zorg en welzijn)

Ruim één op de negen kinderen in Nederland leeft onder de armoedegrens. Dagelijks worden deze kinderen geconfronteerd met de gevolgen van geldgebrek, zo weet ook Jojanneke Nieuwenhuis, woordvoerder van Kansfonds. ‘Ze krijgen bijvoorbeeld niet elke dag warm eten of hebben geen fiets om mee naar school te kunnen. Maar ook kunnen ze last hebben van gevoelens van schaamte, niet mee kunnen doen en zorgen over hoe het allemaal verder moet. Dat ontwrichte leven geeft veel stress, bij de kinderen en bij de ouders.

Achterstand

Leven in armoede leidt in veel gevallen tot een achterstand die moeilijk in te lopen is. Nieuwenhuis: Kinderen die opgroeien in armoede lopen meer risico als de problemen groter zijn dan wat kind en gezin aankunnen. Als fonds kunnen we die problemen niet wegnemen, zoals gebrek aan werk, de opgebouwde schuld, de slechte huisvesting. Wel kunnen we de draagkracht van kind en gezin helpen vergroten. Dat biedt tegenwicht aan de negatieve gevolgen van leven in armoede. Daarom zetten wij de aandacht voor opgroeien in armoede in de versnelling. Dat doen we niet alleen met geld. Maar ook door krachten en inzichten te bundelen.’

Lees hier verder

Geef een reactie