Kees van Anken: Soundtrack

Al te vaak worden verbintenissen, in welke vorm dan ook, vergeleken met een huwelijk. Hoewel ik bij dit soort gelegenheden altijd weer last van foute emotionele oprispingen krijg, merk ik dat ook de betrokken partijen nogal eens doorschieten in emoties en beeldspraak. De fusie van de Leeuwarder Hogescholen Stenden en NHL ontkomt evenmin aan de huwelijkse metafoor.

Sporthal Kalverdijkje zit afgeladen vol met studenten, docenten, bestuurders en betrokken pommeranten. Waar normaal de basketballers van Aris proberen de tegenstanders uit de lucht te houden, wordt nu de fusie van Stenden en NHL uit de blokken geschoten. En hoe! Laserlicht flitst door de zaal, camera’s zoomen in, een aria knalt uit de speakers als een jonge zangeres het logo introduceert. Graag had ik daarna onder de bombastische klanken van Pirates of the Caribbean het nieuwe College van Bestuur met burgemeester Ferd Crone op kop, met zwaaiende wimpels op zien marcheren, maar je moet het ook weer niet te gek maken. Hoewel … in een jaar waarin met veel spektakel ‘Leeuwarden Kulturele Hoofdstad’ op de kaart wordt gezet, had het best gepast.

Nu doen we het met een stevige verhandeling over het nieuwe onderwijsconcept. Een onderwijsbenadering, die zich richt op de vragen van de toekomst. Op het voorbereiden van de studenten op een leven lang leren en ‘dat iets nooit meer hetzelfde zal zijn’.

Vandaar ook dat ik die vergelijking met een huwelijk, die dan toch weer in de inleidingen en interviews naar voren komt, niet zou maken! Een groot deel van de wettelijk aangegane verbintenissen spat na een jaar al weer uit elkaar. Huwelijken worden paradoxaal genoeg voor het leven gesloten maar blijken in de praktijk niet de meest duurzame en ook niet de meest creatieve vorm van samenleven (de goede uitzonderingen – waaronder die van u natuurlijk – daargelaten).

Ik luister verder en kom tot het inzicht dat het nieuwe onderwijs promiscue van aard is, omdat het zich steeds opnieuw in een andere context moet bewijzen. Er wordt gesproken over ‘crossovers’ wat ik vertaal als ‘vreemdgaan’. En ook hier denk ik toch weer meer aan een polygame en open relatie dan aan monogamie en exclusiviteit.

Bij nieuwe samenwerkingsverbanden moet je sowieso minder uitgaan van exclusiviteit en dichtgetimmerde akkoorden. Meer focussen op de verschillen en vooral niet te véél vastleggen. Dynamiek en spanning gaan ons verder brengen dan alles uit ten treure regelen.

Educatie bij de nieuwe hogeschool is ‘Design Based’ wat zoveel wil zeggen als ‘onderzoekend, oplossings- en toekomstgericht’. Inderdaad, daar past het beeld bij van opspattend boegschuim, een stevige bries in de zeilen en Johnny Depp op de voorplecht. Er ontbreekt nog maar één ding: een goeie soundtrack waarmee we Leeuwarden in het algemeen en de Nieuwe Hogeschool in het bijzonder opstuwen naar grote hoogten.

Kees van Anken

(Deze column heeft exact de lengte van het nummer ‘He’s a pirate’ van de eerdergenoemde soundtrack)

Geef een reactie