Kees Donkervoort neemt afscheid van MCL

Kees Donkervoort (54) vertrekt als directievoorzitter van het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). Per 1 september 2017 treedt hij in dienst van KPN als Directeur Zorg. Hij gaat leiding geven aan alle activiteiten van KPN op het gebied van Zorg (KPN Healthcare).

(Tekst: Persbericht MCL)

Kees Donkervoort

Kees Donkervoort werd in juli 2013 directievoorzitter van MCL. Onder zijn leiding werd bij MCL veel bereikt: de uitstekende samenwerking tussen de Friese ziekenhuizen, de net gestarte, heel belangrijke, samenwerking op de hoogcomplexe zorg met UMCG en Martiniziekenhuis, de bouw van een nieuwe spoedeisende hulp, de bouw van nieuwe OK’s ook voor complexe chirurgie, de start eind 2017 van de Health Campus, maar ook de sterk verbeterde positie op diverse ranglijsten als gevolg van een grotere aandacht voor kwaliteit. Ook werd onder zijn leiding een van de eerste 5-jaarovereenkomsten in Nederland tussen verzekeraar en ziekenhuis gesloten.

Digitalisering

MCL maakte verder een enorme stap in digitalisering van patiëntinformatie door de introductie van EPIC. Marcel Wintels, voorzitter van de Raad van Commissarissen van MCL: ‘Misschien wel de belangrijkste verdienste van Kees is dat hij het MCL voor nu én voor de toekomst heeft gepositioneerd als topklinisch opleidingsziekenhuis met nadruk op zeer gespecialiseerde hoogcomplexe zorg, en daarnaast als ziekenhuis dat op het gebied van opleiding en wetenschap een belangrijke plaats heeft in het zorglandschap. De openheid en aanspreekcultuur is inmiddels aardig verankerd in de cultuur van MCL, noodzakelijk voor een ziekenhuis van een dergelijke statuur.

We zijn Kees veel dank verschuldigd. We vinden het erg jammer dat hij bij het MCL vertrekt, gaan zijn energie en betrokkenheid missen maar we hebben er begrip voor dat zijn persoonlijke ambitie heeft geleid tot deze carrièrestap.’

De Raad van Commissarissen zal op korte termijn het proces opstarten om in de opvolging van Kees Donkervoort te voorzien.

Geef een reactie