Kennisimpuls Waterkwaliteit van start

Waterbeheerders staan de komende decennia voor grote uitdagingen op het gebied van waterkwaliteit: nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen, medicijnresten en nog onbekende chemische stoffen vragen steeds meer aandacht.

(Tekst: RIVM)

Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is meer kennis nodig. Waterbeheerders hebben behoefte aan ondersteuning bij het toepasbaar maken van deze kennis. Daarom is de Kennisimpuls Waterkwaliteit nu officieel van start.

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit werken Rijk, provincies, waterschappen, drinkwaterbedrijven en kennisinstituten aan meer inzicht in de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. De Kennisimpuls Waterkwaliteit is onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater, waarin kennisinstituten, overheden en de watersector de handen ineen slaan om de chemische en ecologische waterkwaliteit op orde te hebben in 2027.

Eén ingang naar bestaande en nieuwe kennis

In de Kennisimpuls Waterkwaliteit brengen partijen bestaande en nieuwe kennis bijeen, en maken ze die kennis (beter) toepasbaar voor de praktijk. Hiermee verstevigen ze de basis onder het waterkwaliteitsbeleid. De eerste onderzoeksprojecten zijn gestart in 2018. Het programma, en de kennis die het oplevert, is te volgen via de website Kennisimpuls Waterkwaliteit.

Het programma duurt vier jaar met een investering van meer dan 10 miljoen euro. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, STOWA Foundation for Applied Water Research , waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven financieren gezamenlijk dit programma.

Geef een reactie