Kind en gezin centraal: makkelijker gezegd dan gedaan

Het adagium: kind en gezin centraal, is nog lang niet overal realiteit. Dat stelt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het recente advies: Een gedurfde ambitie. Zeker waar veel hulpverleners betrokken zijn, is een radicaal andere werkwijze nodig.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Bij het opvoeden en opgroeien van kinderen doen zich allerlei problemen voor. Hoe complexer het probleem, hoe groter de kans dat het gezin te maken krijgt met meer dan één professional. Goed samenwerken tussen professionals is dan van groot belang. Maar samenwerking kan belastend zijn, wanneer gezinnen met onnodig veel professionals tegelijk te maken krijgen. Een ouder vertelde: ‘Ik ben zo veel tijd kwijt met het managen van alle hulpverleners die ik over de vloer krijg, dat ik nauwelijks meer tijd heb om me met de problemen van mijn gezin bezig te houden’.

Moed

De RVS stelt in zijn advies dat het moed vergt om een professionele inschatting te maken van wat een gezin nodig heeft en of het nodig en nuttig is daarbij andere professionals in te schakelen. Uitgangspunt is om te allen tijde met in plaats van over ouders en kinderen te praten.

Ook als het moeilijk wordt. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin de veiligheid van het kind in het geding is. Als professional grijp je dan in, misschien wel tegen de wil van de ouders in. Maar ook dan is het zaak om met de ouders en het kind in gesprek te blijven – en daar is best lef voor nodig. Het is daarnaast belangrijk om als professional de grenzen van je eigen deskundigheid en ervaring te kennen en onder ogen te zien. Durf je regelmatig af te vragen: ben ik nog wel de juiste hulpverlener voor dit gezin?

Kind en gezin centraal blijft in de praktijk gemakkelijk betekenisloos

In een aantal reacties op Een gedurfde ambitie werd getwijfeld aan het ‘gedurfde’ en ‘ambitieuze’ karakter ervan. Hoe ambitieus is het om te stellen dat professionals met in plaats van over kind en gezin moeten praten? En hoe gedurfd is het dat professionals bewust afstemmen wie de aangewezen hulpverlener is? In de woorden van de staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport Martin van Rijn: ‘Goede afstemming is niet zo zeer een gedurfde ambitie, maar een harde noodzaak.’

Lees hier verder

Geef een reactie