Kinderen vallen buiten de boot in Wlz

Ruim 2.000 kinderen met een zware hulpvraag worden van het kastje naar de muur gestuurd. Het CIZ weigert hen toegang tot de Wlz, maar gemeenten sturen ze terug naar Wet langdurige zorg.

(Tekst: Zorgvisie)

Daarvoor waarschuwt de cliëntenorganisatie Ieder(in) in een brief aan Tweede-Kamerleden. De Tweede Kamer botste begin dit jaar al over de strengere toegang tot de Wet langdurige zorg (Wlz) voor jonge kinderen met een complexe hulpvraag. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) verwijst een groep van circa 2.300 door naar gemeenten. Ze zouden volgens het CIZ onder de Jeugdwet vallen. De kinderen hebben een overgangsregeling die 1 juli 2017 afloopt

Toelatingscriteria Wlz ongeschikt voor kinderen

De Tweede Kamer vindt dat de toelatingscriteria van de Wet langdurige zorg te veel uitgaan van volwassen. De motie-Keijzer-Bergkamp roept staatssecretaris Martin van Rijn van VWS op onderzoek te doen naar een apart afwegingskader voor kinderen.

Lees hier verder

Geef een reactie