Kinderombudsman: ‘cijfervrije’ uitspraken over decentralisatie jeugdzorg

Kinderen met problemen zouden volgens de Kinderombudsman sinds de decentralisatie te laat zorg krijgen. Maar voor die bewering ontbreken de cijfers. De Kinderombudsman maakt zichzelf tot spreekbuis van het medisch circuit.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

Zoals bekend is begin 2015 de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg overgeheveld naar de gemeenten. Een belangrijk argument voor deze decentralisatie was dat gemeenten beter dan het Rijk kunnen voorkomen dat te veel kinderen in het medische circuit (van psychologen en psychiaters) terecht komen. Gemeenten zouden beter tegenwicht kunnen bieden aan de medische professionals in of rond jeugdzorginstellingen die grotendeels verantwoordelijk werden gehouden voor deze medicalisering.

Wijkteams

Dat de professionals uit de traditionele jeugdzorg met de decentralisatie niet altijd even blij waren, lag voor de hand. Linksom of rechtsom zou de professionele autonomie worden aangetast door gemeentelijke wijkteams die voortaan gingen bepalen welke kinderen wel en welke niet voor jeugdzorg in aanmerking zouden komen. Dus klaagde de jeugdzorg bij voorbaat dat het tot rampen zou leiden als niet langer hun eigen ‘professionals’, maar de ‘amateurs’ van de gemeenten de indicatie voor de zorg zouden gaan vaststellen.

Lees hier verder

Geef een reactie