Kosten Fampyra per 1 januari voor eigen rekening

De afgelopen maanden hebben betrokken partijen (MS Vereniging Nederland, Nationaal MS Fonds, MS Research, de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Biogen) zich ingespannen om vergoeding van Fampyra (fampridine) alsnog mogelijk te maken. Helaas heeft dit niet tot een oplossing geleid, waardoor het medicijn per 1 januari 2019 voor eigen rekening van patiënten komt.

(Tekst: MCL)

In overleg met MSVN en NMSF is een gezamenlijk statement opgesteld dat vandaag online is geplaatst op de website www.voorwaardelijketoelatingfampyra.nl. We beseffen dat er veel vragen leven onder mensen met MS. Daarom hebben we met Brocacef overlegd dat er tot medio januari een speciaal telefoonnummer in het leven is geroepen waar een medewerker van Brocacef acht uur per dag klaar zit om vragen te beantwoorden. Mocht u vragen hebben dan kunt u bellen naar dit nummer: 0900 2025226.

De prijs per 1 januari bedraagt daarbij €127,90 voor een vierweekse verpakking van 56 tabletten. Betrokken partijen blijven echter zoeken naar een oplossing. MS Vereniging Nederland heeft, ondersteund door de MS-werkgroep van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) en de Landelijke Vereniging MS-verpleegkundigen, een laatste schriftelijk verzoek tot heroverweging ingediend bij het Zorginstituut Nederland.

Mocht u Fampyra op eigen kosten door willen gebruiken dan hebt u een recept van uw neuroloog nodig. U kunt hiervoor contact opnemen met uw MS Verpleegkundige via het telefonisch spreekuur 058 286 78 65 (11.00-12.00 uur).

Geef een reactie