Kosten ziekenhuizen stijgen door medicijnen en specialistische zorg

Naast kosten voor dure medicijnen, besteden ziekenhuizen steeds meer aan verdergaande medisch specialistische zorg. Dat blijkt uit een analyse van de jaarverslagen van 79 ziekenhuizen over 2015, de jaarlijkse thermometer van Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg, en Verstegen accountants en adviseurs.

(Tekst: Zorgvisie)

De patiëntgebonden kosten zijn opnieuw, net als voorgaande jaren, harder gestegen dan de bedrijfsopbrengsten van ziekenhuizen. Na een stijging van 4,8 procent in 2014, namen de patiëntgebonden kosten in 2015 toe met 5,8 procent (4,9 miljard euro). Frank Kaptein, directeur/bestuurder van Intrakoop: ‘Uit onze cijfers blijkt dat bijna 38 procent van de patiëntgebonden kosten bij hospitalen wordt besteed aan medicijnen.

De stijging van het gebruik van dure geneesmiddelen en de maatregelen waarbij extramurale geneesmiddelen worden overgeheveld vanuit het geneesmiddelenvergoedingssysteem naar de ziekenhuiszorg vormen een mogelijke verklaring voor de toename van de patiëntgebonden kosten.’

Lasten

De bedrijfslasten zijn in 2015 flink gestegen met 11,3 procent tot 24,2 miljard euro. Een groot deel van deze toename wordt verklaard door de invoering van de integrale tarieven. Met ingang van 2015 is het niet langer nodig dat zorgverzekeraars apart betalen voor de ziekenhuiskosten en de honoraria voor specialisten. Zonder invoering van de integrale tarieven zou sprake zijn van een stijging van de bedrijfslasten van 3,4 procent.

Beter resultaat

Ondanks de stijging van de zorgkosten en bedrijfslasten is het financiële resultaat van de Nederlandse ziekenhuizen in 2015 fors verbeterd. Samen boekten de ziekenhuizen een netto resultaat van 541 miljoen euro, bijna 100 miljoen meer dan een jaar eerder. De ziekenhuizen zijn in 2015 financieel duidelijk in rustiger vaarwater gekomen.

Lees hier verder

Geef een reactie