Kostenonderzoek in kraamzorg

De Nederlandse Zorgautoriteit gaat een kostenonderzoek doen in de kraamzorg. Het onderzoek moet inzicht geven in de actuele kosten, opbrengsten en productie van kraamzorgaanbieders. De uitkomsten van het kostenonderzoek vormen de basis voor nieuwe tarieven in 2021.

(Tekst: NZa)

In 2013 vond de laatste herijking van de tarieven in de kraamzorg plaats. De NZa vindt het belangrijk dat de tarieven aan sluiten bij de praktijk. Daarom starten zij deze zomer met de voorbereidingen van een kostenonderzoek.

Dit najaar vraagt de NZa bij een selectie van aanbieders gegevens op. Deze selectie maakt de NZa op basis van een representatieve steekproef. Alle aanbieders die binnen deze steekproef vallen krijgen  een informatieverzoek om specifieke inhoudelijke gegevens en informatie aan te leveren. De opzet en de gegevens die de NZa nodig heeft wordt afgestemd met vertegenwoordigers van kraamzorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Geef een reactie