KwadrantGroep beweegt een beetje

Dankzij eerdere acties vindt donderdag een gesprek plaats tussen een delegatie van de zorgmedewerkers van De Kwadrantgroep en de Raad van Bestuur (RvB). Zo’n 750 zorgmedewerkers tekenden al de petitie voor meer collega’s, tijd en waardering.

(Tekst: FNV)

‘De medewerkers blijven de steun van hun collega’s vragen, ondanks de intimidatie rondom de actie van vorige week. Het kan niet anders dan dat de heer Jonkers de eisen serieus neemt en met toezeggingen over de brug komt’, stelt Maureen van der Pligt van FNV Zorg & Welzijn.

Arbeidsmarktagenda snel implementeren

Werkgeversorganisatie Actiz, waar De Kwadrantgroep lid van is, tekende samen met de FNV de Arbeidsmarktagenda. Hierin kwamen zij overeen dat de werkdruk, de onderbezetting en de ongezonde roosters in de ouderenzorg moeten worden aangepakt. In het gesprek donderdag willen de medewerkers van de Friese zorginstelling van hun RvB weten hoe aan deze agenda snel en concreet invulling wordt geven binnen De Kwadrantgroep. Daarnaast willen zij opheldering over het boventallig verklaren van onder andere zorgcollega’s, terwijl er was afgesproken dat er geen ontslagen meer mogen vallen in de ouderenzorg.

Meer tijd voor goede zorg

De zorgmedewerkers kampen al tijdenlang met een te hoge werkdruk, hebben te weinig collega’s en missen waardering. Van der Pligt: ‘De zorgmedewerkers lopen op hun tandvlees. Onze leden willen dat hun werkgever zijn verantwoordelijkheid neemt. En dat kan, want De Kwadrantgroep is een financieel gezonde organisatie. De medewerkers willen weer de tijd hebben om goede kwalitatieve zorg aan hun bewoners en cliënten te geven. Door de hoge werkdruk en ongezonde roosters lukt dat nu niet. En dat is voor helemaal niemand goed.’

Geef een reactie