Kwaliteitskader mist essentie van wijkverpleging

Jos de Blok is kritisch over het concept-kwaliteitskader wijkverpleging. Hij vindt het te veel gebaseerd op ‘oud-denken’. Ook vindt hij het te weinig uitgaan van preventie en het ondersteunen van netwerken van patiënten. ‘Met het beoogde kwaliteitskader dreigt de wijkverpleging de boot voor jaren te missen.’

(Tekst: Zorgvisie)

Jos de Blok, directeur van Buurtzorg Nederland, vindt dat het concept-kwaliteitskader wijkverpleging te veel voortborduurt op oude inzichten over het leveren van verpleging en verzorging aan huis. Dat komt volgens De Blok doordat het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) veel te dominant zijn bij het opstellen van het kwaliteitskader. ‘Het ademt dat wijkverpleging een product is van verpleging en verzorging dat zorgaanbieders leveren. VWS, ZN en de NZa proberen de producten zo te formuleren dat er zo veel mogelijk onder verzorging valt en zo min mogelijk onder verpleging, want dat is duurder. Maar daarmee wordt de essentie van wijkverpleging gemist. Als dit concept de basis wordt voor kwaliteit, mist de wijkverpleging voor jaren de boot. Als je problemen anders wilt oplossen, moet je er anders naar kijken.’

Lees hier verder

Geef een reactie