Kwaliteitskader stelt bezettingsnorm voor spoedzorg

Het nieuwe kwaliteitskader voor de spoedzorgketen heeft vijftig nieuwe normen acute zorg. De belangrijkste norm is dat op elke seh 24/7 een arts aanwezig moet zijn met minimaal twee jaar klinische werkervaring, waarvan minimaal één jaar ervaring in een poortspecialisme.

(Tekst: Zorgvisie)

Kwaliteitskader spoedzorgketen

Het nieuwe kwaliteitskader spoedzorgketen is nog niet openbaar. Zorgvisie heeft het laatste concept in handen dat ter goedkeuring is voorgelegd aan de besturen van de elf betrokken veldpartijen. Het kan nog op minimale punten worden bijgesteld. De bedoeling is dat de veldpartijen het binnenkort aanbieden aan Zorginstituut Nederland.

Aanscherping bezetting seh

Ziekenhuizen hebben veel vrijheid voor de manier waarop ze de personeelsbezetting op de spoedeisende hulp (seh) organiseren. Het nieuwe kwaliteitskader spoedzorgketen scherpt de eisen aan. Het heeft nieuwe normen voor de opleiding en werkervaring van medewerkers op de seh. De belangrijkste is dat op elke seh 24/7 een arts aanwezig moet zijn met minimaal twee jaar klinische werkervaring, waarvan minimaal één jaar ervaring in een poortspecialisme. Dat is een aanscherping van de norm van de commissie-Breedveld uit 2009, die stelt dat er 24/7 een arts aanwezig moet zijn met een voltooide medische vervolgopleiding in de spoedeisende geneeskunde.

Lees hier verder

Geef een reactie