Kwaliteitsverslag Noorderbreedte: trots maar nog niet tevreden

Noorderbreedte heeft haar Kwaliteitsverslag over 2018 gepubliceerd. Daarmee geeft de ouderenzorgorganisatie een kijkje in de keuken. Het Kwaliteitsverslag laat zien wat er binnen Noorderbreedte in 2018 is gedaan om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Dat er verbeterpunten zijn, laat de zorgorganisatie niet ongenoemd.

(Tekst: Persbericht Noorderbreedte)

Het Kwaliteitsverslag 2018 laat zien dat de Noorderbreedte zich in 2018 extra heeft gericht op het levensverhaal van de cliënten. “Door onze cliënten goed te leren kennen, kunnen we naast de zorg die ze nodig hebben, ook inzetten op kwaliteit van leven. Zorg gaat verder dan de juiste medicijnen of behandeling krijgen”, stelt Van Opijnen. “We voeren mét de cliënt en diens naasten gesprekken over wat iemand fijn vindt of nog graag zou willen. Dat nemen we op in het persoonlijke Zorgleefplan en op basis daarvan geven we invulling aan onze zorg. We willen van elke dag een waardevolle dag maken.”

Kwaliteitsplan per locatie

Om die kwaliteit van persoonsgerichte zorg goed te uit te kunnen voeren, heeft Noorderbreedte er in 2018 voor gekozen om alle locaties en de diverse behandelteams hun eigen kwaliteitsplan te laten maken. “Zo kunnen we van dichtbij bepalen wat er goed gaat en wat er beter kan”, legt Van Opijnen uit. Want dat de zorg beter kan, dat ontkent de directeur-bestuurder niet. “Er gaat veel goed, maar het benoemen van wat er niet goed gaat, is noodzakelijk. We moeten kritisch naar onszelf durven kijken en dat is lastig, maar wel dé manier om te leren. Ik ben er erg trots op dat alle locaties en behandelteams dit hebben gedaan, want dat vraagt om lef.”

Zelfreflectie en regelruimte

Zelfreflectie en regelruimte dicht bij de cliënt: dat is waar Noorderbreedte in 2018 dan ook bewust op heeft ingezet. “We zijn begonnen om meer ruimte te geven aan het vakmanschap van al onze medewerkers”, vertelt Van Opijnen. “Dat betekent minder management. De eerste zorgteams zijn in 2018 gaan samensturen, dus mét elkaar beslissingen nemen. Zij weten tenslotte wat er goed is voor hun cliënt en wat ze daaraan zelf kunnen doen. Wij kunnen niet van hogerhand opleggen wat goede zorg is, niet aan onze cliënten en niet aan onze medewerkers. Het mooie is dat we zien dat deze manier van werken niet alleen positief is voor onze cliënten, maar ook enorm bijdraagt aan de ontwikkeling van onze medewerkers, teams en onze organisatie.” Daarnaast kregen de medewerkers vanaf het begin van 2019 hulp van ruim 130 woonzorgondersteuners. Zij ‘runnen het huishouden’ zodat de zorgmedewerkers meer ruimte en tijd krijgen voor hun zorgtaken. De inzet van domotica en zorgtechnologie gaat de komende jaren bijdragen aan een toekomstbestendige zorg.

Aan de slag gaan en blijven

Noorderbreedte laat in het Kwaliteitsplan zien dat er verdere verbeterpunten liggen op onder meer het methodisch werken. Daarmee wordt nagegaan welke wensen en behoeften een cliënt heeft en welke mogelijkheden er zijn. Op basis daarvan worden duidelijke afspraken gemaakt met de cliënt. En die afspraken worden voortdurend geëvalueerd, zodat de zorg afgestemd blijft. “We moeten daarbij het Elektronisch Cliënten Dossier beter gaan benutten”, weet Van Opijnen. “Het is goed om zulke dingen gewoon hardop te kunnen zeggen. Zo kunnen we er met elkaar aan wennen dat we met ons Kwaliteitsverslag ook echt aan de slag gaan en blijven.”

Kwaliteitsverslag en animatie online

Het Kwaliteitsverslag laat verder zien hoe Noorderbreedte naast het verbeteren van de kwaliteit van zorg, heeft ingezet op het versterken van de medewerkers en de bedrijfsvoering. Het verslag is gepubliceerd op www.noorderbreedte.eu/kwaliteitsverslag. Hier is ook een animatie te bekijken.

Over Noorderbreedte

Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Fryslân binnen vijftien locaties en een revalidatiecentrum. Noorderbreedte is gespecialiseerd in dementie, Huntington, Gerontopsychiatrie, Korsakov en Niet-Aangeboren Hersenletsel. Bij Noorderbreedte werken ruim 2.500 medewerkers en ruim 1.500 vrijwilligers aan de waardevolle dag voor de cliënten.

Geef een reactie