Kwart ouderen in instellingen komt zelden buiten

Kwart van de ouderen in instellingen zegt zelden of nooit buiten te komen. Dit blijkt uit de SCP-publicatie Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Er wonen in 2015 circa 117.000 ouderen in een verzorgings- of verpleeghuis. 60% van de bewoners zijn vrouwen van 80 jaar of ouder. Vrijwel alle bewoners kampen met (ernstige) lichamelijke beperkingen. Driekwart heeft geheugenklachten, 40% heeft dementie.

(Tekst: Zorginstellingen)

Twee derde van de bewoners krijgt wekelijks bezoek, vooral van hun partner en kinderen. Driekwart van de bewoners ontvangt naast de zorgverlening van het personeel in het tehuis ook hulp van (een van hun) familieleden.

Naar buiten

Twee derde van de bewoners komt wel dagelijks (30%) of ten minste één keer per week buiten (34%). Iets minder dan de helft van de bewoners geeft aan vaker naar buiten te willen, maar doet dit niet omdat de gezondheid dat belemmert, of omdat niemand mee wil of de bewoner kan brengen en halen. Mensen die weinig buiten komen, hebben vaak (zeer) ernstige fysieke beperkingen en krijgen minder bezoek.
Een groot deel van de ouderen neemt deel aan verschillende activiteiten. Ruim twee derde van de ouderen gaat regelmatig gezamenlijk koffie of thee drinken. Ook zelf regelmatig koffie of thee voor anderen zetten, boodschappen doen in het winkeltje in het huis of in de buurt komen geregeld voor.

Vooral vrouwen van 80 jaar of ouder

De vrouwelijke bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen zijn gemiddeld 87 jaar oud en daarmee gemiddeld vijf jaar ouder dan hun mannelijke medebewoners. Hoewel de meerderheid van de bewoners is verweduwd, heeft bijna een op de vijf een partner, die vaak zelfstandig woont.

Lees hier verder

Geef een reactie