Kwetsbaarheid ervaringsdeskundigen is juist kracht

Ervaringsdeskundigen brengen andere perspectieven met zich mee, halen mensen uit hun comfortzone en dat is essentieel voor innovatie. Zo leidt Marie-Antoinette Bäckes, programmaleider van Nieuwe wegen ggz en opvang, de masterclass ‘De bijdrage van ervaringsdeskundigheid aan innovatie in ggz en opvang’. Vragen die centraal staan: wat is de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid? En wat hebben ervaringsdeskundigen nodig om hun werk goed te kunnen doen?

(Tekst: Movisie)

Ervaringsdeskundigen Irene van de Giessen en Astrid Philips bijten de spits af door samen een presentatie over ervaringsdeskundigheid te geven. Astrid heeft een betaalde baan als ervaringsdeskundige bij de Hogeschool van Amsterdam. Op vrijwillige basis zet ze zich in voor team ED, dat een brugfunctie heeft tussen het welzijnswerk en buurtbewoners. Hiervoor was ze actief als ervaringsdeskundige bij een cliëntenraad, Cliëntenbelang Amsterdam en het zorgkantoor Noord-Holland.

Dat moet echt anders in de ggz

Irene van de Giessen is in haar verleden veel in aanraking geweest met de ggz. Na haar herstel wilde ze er heel lang even niets meer mee te maken hebben. ‘Totdat ik weer ziek werd, maar dit keer op neurologisch gebied’, vertelt Irene. ‘Ik dacht terug aan de periode in de ggz en merkte dat ik zo anders werd behandeld door de neuroloog dan door de ggz-hulpverleners destijds. Ik kreeg informatie, er werd met mij overlegd over wat ik wilde in de behandeling, er werd rekening gehouden met wat ik belangrijk vond. Dat was in de ggz indertijd allemaal niet het geval. Ik wilde daar iets aan doen: dat moet echt anders in de ggz. Ik heb de stap genomen  een eigen bedrijf op te zetten, van waaruit tal van initiatieven en projecten door en met ervaringsdeskundigen worden uitgevoerd: Hersteltalent.’

Apart beroep of extra competentie

De twee kaarten de discussie aan of ervaringsdeskundigheid als een apart beroep moet worden gezien of dat het een extra competentie is, naast en in aanvulling op iemands beroepsmatige scholing als hulpverlener. Een deelnemer in de zaal: ‘Omdat het een nieuwe functie is, is er in organisaties niet altijd de ruimte en bereidheid om te kijken hoe ze het kunnen invullen. Het is jammer dat de discussie altijd in bewoordingen van ‘of of’ wordt gevoerd en niet over hoe professionals en ervaringsdeskundigen elkaar kunnen aanvullen.’

Lees hier verder

Geef een reactie