Kwetsbare oudere in MCL in goede handen

Vanaf vandaag mag Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) zich wederom seniorvriendelijk noemen. Het MCL is een van de 63 ziekenhuizen in Nederland die het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis hebben ontvangen. Het keurmerk wordt sinds 2013 elke twee jaar uitgereikt door seniorenorganisatie KBO-PCOB aan ziekenhuizen die optimaal zijn ingericht op senioren.

(Tekst: MCL)

Strengere eisen

De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar verzwaard. In deze ronde is onder andere toegevoegd als eis dat het ziekenhuis de oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid. Klinisch geriater Tanja Schuur: “Wij geven hier onder andere invulling aan door kwetsbare ouderen uit te nodigen voor een speciaal pre-operatief spreekuur. Samen met de patiënt wordt dan gekeken  of er complicaties verwacht worden en of een operatie voor de patiënt de beste behandeling is. Goed overleg hierover mét de patiënt en zijn naaste vinden wij in het MCL erg belangrijk.”

Minder verwardheid bij spoed

Een andere nieuwe voorwaarde voor het keurmerk is dat een ziekenhuis extra aandacht heeft voor ouderen op de spoedeisende hulp. “Bij de bouw van onze nieuwe spoedeisende hulp, die deze week geopend wordt, is rekening gehouden met ouderen. Zo is er qua capaciteit en inrichting rekening gehouden met een toename van het aantal oudere patiënten, die vaak meerdere zorgvragen tegelijk hebben. Speciale kamers zorgen verder voor minder prikkels en meer rust, om verwardheid en delier bij deze kwetsbare groep zoveel mogelijk te voorkomen”, legt Schuur uit.

Niet stilzitten

Ondertussen is het MCL alweer druk bezig met nieuwe plannen maken. Schuur: “Het keurmerk is een mooie opsteker voor onze inspanningen en een stimulans om onze verdere plannen uit te werken. Zo willen we het beweegprogramma dat nu op de longafdeling is ingevoerd, ook op andere afdelingen introduceren. Want, meer bewegen is voor oudere patiënten erg belangrijk. Vooral om vallen te voorkomen. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat kwetsbare ouderen bij ons in goede handen zijn. ”

Feiten en cijfers:
  • 65% van alle ligdagen in het ziekenhuis komt voor rekening van 60-plussers (NVZ, 2016)
  • Nederland telt 3,1 miljoen 65-plussers, waaronder 700.000 80-plussers (CBS 2017)
  • Twee derde van de 65-plussers heeft meer dan één chronische ziekte (RIVM 2017)

Zie ook www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl Op deze website is het mogelijk om de scores te zien van het Medisch Centrum Leeuwarden en alle andere deelnemende ziekenhuizen in het land.

Geef een reactie