Participatiewet en banenafspraken verbeteren

Iedere jongere met een beperking heeft  recht op een goede start op de arbeidsmarkt. Om dat te bereiken, moeten de uitvoering van de Participatiewet en de banenafspraak worden verbeterd. Dit schrijven Ieder(in), de Federatie Opvang en Stichting Zwerfjongeren Nederland, LPGGz en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) in een brief aan de Kamer.

(Tekst: Iedere(in))

Verbeteringen participatiewet

De brief is gericht op het algemeen overleg dat vandaag plaatsvindt over de banenafspraak en de Participatiewet. De organisaties pleiten voor de volgende verbeteringen:

  • Creëer duurzame banen bij de overheid. Dus: extra werkgelegenheid in plaats van verschuiving van arbeidsplaatsen door detachering zoals nu veel gebeurt.
  • Zorg voor integrale ondersteuning voor jongeren, die verschillende wetten en regelingen indien nodig overstijgt.
  • Bied de mogelijkheid dat jongeren gebruik kunnen maken van een onafhankelijke coach die hen begeleidt naar betaald (beschut) werk.
  • Stimuleer gemeenten om in jongeren met een laag arbeidsvermogen te investeren, door een financiële prikkel in te bouwen in de Participatiewet.
  • Breid de banenafspraak niet uit voor mensen zonder beperking (bij zo’n uitbreiding nemen de arbeidskansen  voor mensen met een beperking af).

Inbreng algemeen overleg Participatie wet 27 oktober 2016

Geef een reactie