Lageropgeleiden en vrouwen kunnen zich langer doorwerken niet permitteren

De gemiddelde pensioenleeftijd in Nederland neemt al jaren toe door beleid dat langer doorwerken stimuleert. Maar hoogopgeleiden en mannen stoppen eerder met werken dan laagopgeleiden en vrouwen, blijkt uit nieuw onderzoek. Zij kunnen het zich permitteren.

(Tekst: Sociale Vraagstukken)

Door het afschaffen van de VUT en het verhogen van de AOW-leeftijd loopt de gemiddelde pensioenleeftijd al jaren gestaag op. Waar deze leeftijd in 2003 nog lag op 61 jaar, is dit in 2018 toegenomen tot 65 jaar, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat hier echter om een gemiddelde leeftijd: sommigen gaan eerder, anderen later met pensioen.

Een punt van zorg is dat laagopgeleiden vaker en ook op jongere leeftijd te maken krijgen met gezondheidsklachten, bijvoorbeeld omdat ze vaker een zwaar beroep uitoefenen. Vooral voor hen kan langer doorwerken problematisch zijn, omdat zij het fysiek zware werk simpelweg niet meer volhouden. Uitval ligt dan ook op de loer.

Lees verder op Sociale Vraagstukken

Geef een reactie