Landelijk symposium in MCL over zorgorganisatie

Buiten kantooruren, zo’n 128 uur per week, is het reilen en zeilen van ziekenhuizen de directe verantwoordelijkheid van de ANW-hoofden (avond, nacht, weekend). De ANW-hoofden van het MCL organiseren op donderdag 18 oktober 2018 een landelijk symposium. Daarin  wordt besproken hoe de capaciteits- en (zorg) logistieke processen in de 24/7 zorg op de acute as te verbeteren zijn.

(Tekst: MCL)

Daarnaast wordt de verbinding gezocht tussen de verschillende ziekenhuizen in Nederland, om elkaar te inspireren en van elkaar te leren en een landelijk platform te creëren voor ANW-hoofden. Het is de eerste keer dat er een bijeenkomst plaatsvindt voor ANW-hoofden. Er worden 90 bezoekers van academische, regionale en STZ-ziekenhuizen verwacht in het MCL.

Afkemarij ten Hoeve-Heida, ANW-hoofd in het MCL: ‘Het ziekenhuis is een 24-uursbedrijf. ‘Daluren’ bestaan eigenlijk niet. De functie is in diverse ziekenhuizen in Nederland afgeschaft en ook weer heringevoerd omdat bleek dat de ANW-hoofden een onmisbare schakel vormen in de organisatie op verschillende niveaus. De klok rond, ook buiten kantoortijd, wordt er veel van het ziekenhuis verwacht. Er wordt steeds meer verantwoordelijkheid gelegd bij de ANW-hoofden in de borging en coördinatie van acute zorg 24/7, het managen en borgen van capaciteitsprocessen, kwaliteit van zorg en patiënt- en medewerkersveiligheid. We zien meer complexe casussen zoals toenemende psychiatrische en maatschappelijke problematiek. ANW-hoofden vormen de oren en de ogen van de organisatie en ze hebben de helicopterview binnen de organisatie. De processen in het ziekenhuis gaan sneller en dat vraagt om zorgvuldige afstemming en communicatie; dat is ons werkgebied.’

ANW-hoofden werken samen met afdeling opname, de spoedeisende hulp, collega-verpleegkundigen, artsen, leidinggevenden, managers (van dienst), piketdienst directie en ondersteunende diensten. Extern hebben ANW-hoofden te maken met politie, brandweer, de regioziekenhuizen, MKA (Meldkamer Ambulancezorg) en andere instellingen. In het MCL werken zeven verpleegkundigen als avond,- nacht,- en weekendhoofd.

Geef een reactie