Leed en kosten besparen door samen te werken

Een betere verbinding tussen het sociale en het veiligheidsdomein om criminaliteit en overlast te bestrijden. Dat is het doel van de City Deal ‘Zorg voor Veiligheid in de Stad’ die op maandag 20 maart werd gelanceerd. Leed en kosten besparen door samen te werken is het devies.

(Tekst: Zorg en welzijn)

De City Deal is een samenwerking tussen zeven steden (Almere, Breda, Leeuwarden, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zoetermeer) en vier ministeries (Veiligheid en Justitie, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Preventie en vroegsignaleren

‘De steden en de ministeries zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om criminaliteit te voorkomen door vroegtijdige signalering en een integrale aanpak van problemen. De inzet op preventie kan veel leed en maatschappelijke kosten besparen. Zorg en veiligheid vormen daarbij geen tegenstelling, maar een ijzersterke combinatie.’ Zo stelt het ministerie van VenJ op haar website.

Lees hier verder

Geef een reactie