Leeuwarden van start als Age Friendly Cultural City

Fonds voor Cultuurparticipatie investeert in ouderen en cultuur

De vergrijzing is één van de grote maatschappelijke uitdagingen voor gemeenten. Cultuurparticipatie heeft een belangrijk positief effect op de vitaliteit, de gezondheid en het welzijn van ouderen. Leeuwarden is een van de 5 steden die gaat deelnemen aan het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Zij zetten in op een duurzame samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn.

Op 14 december tijdens de conferentie ‘Cultuur in Beeld’ geeft het Fonds het startschot voor dit programma. Onder leiding van Hedy d’Ancona gaan vertegenwoordigers uit gemeente, cultuur, zorg en welzijn met elkaar in gesprek over hoe je verbinding tussen cultuur zorg en welzijn tot stand brengt en wat het oplevert.

“Elke inwoner van Leeuwarden/ Fryslân moet in staat zijn deel te nemen aan de samenleving. Actieve maatschappelijke participatie met inzet van cultuur bevordert de ontwikkeling van mensen en heeft een positieve invloed op de hele samenleving. We zijn verheugd dat we een van de 5 steden zijn van het programma ‘Lang Leve Kunst. Op weg naar Age Friendly Cities.’ Een goede manier om ouderen en cultuurparticipatie te stimuleren en onze ambities op dit terrein te verwezenlijken”, aldus Sietze Bandringa, senior beleidsadviseur cultuur .

Sinds 2013 heeft het Fonds meer dan 80 bijzondere projecten ondersteund, die een impuls geven aan de ontwikkeling van de culturele en creatieve vaardigheden van ouderen. De samenwerking tussen cultuur, zorg en welzijn blijkt succesvol, maar is nog niet vanzelfsprekend. Hierdoor bereiken deze projecten vaak minder ouderen dan mogelijk is. Tegelijkertijd staan gemeenten voor grote transities binnen het maatschappelijk domein. Zo moeten zij onder andere realiseren dat ouderen langer thuis blijven wonen.

Jan Jaap Knol, directeur Fonds voor Cultuurparticipatie: ”Wij zien dat deelname aan culturele activiteiten door ouderen van grote waarde is. Het houdt hen vitaal en vergroot hun welzijn. Wij moedigen met dit programma gemeenten aan hun rol te pakken en zo het kunst- en cultuuraanbod voor ouderen op peil te houden en te verduurzamen. Wij zijn verheugd dat Leeuwarden hierin ook wil investeren”.

Geef een reactie