Leeuwarder welzijnswerk als verlengstuk incassobureau

In het per heden via de mail aan u verstuurde tip-formulier is verwezen naar deze fax. De bijbehorende stukken hebben betrekking op een overeenkomst tussen de gemeente Leeuwarden en het BKR waarbij betalingsachterstanden van klanten/deelnemers van een aantal organisaties aan het BKR worden doorgegeven. Vervolgens geeft het BKR deze gegevens weer door aan welzijnsorganisatie Amaryllis. In de overeenkomst is dit als volgt omschreven:

BKR gaat namens de gemeente taken op het gebied van gegevensverwerking op grond van het op 14 juni 2016 gesloten Convenant ‘Iedereen financieel fit!’ uitvoeren. BKR gaat de persoonsgegevens van klanten met betalingsachterstanden van de partijen De Friesland Zorgverzekeraar N.V. / De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V., Vitens N.V. en Essent Retail Energie B.V. ontsluiten en onder verantwoordelijkheid van de gemeente doorgeven aan de Coöperatie Amaryllis.

En tevens:

De gemeente Leeuwarden spant zich in dat De Friesland Zorgverzekeraar N.V. /De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V., Vitens N.V. en Essent Retail Energie B.V. de benodigde persoonsgegevens voor de uitvoering van het Convenant ‘Iedereen financieel fit!’ bij BKR aanleveren. Op deze manier geeft de gemeente invulling aan de uitwisseling van de persoonsgegevens van klanten met betalingsachterstanden.

Een voorbeeld:

Stel dat ondergetekende een schuld heeft bij het energiebedrijf (Essent) en bij zorgverzekeraar De Friesland (grootste zorgverzekeraar in deze regio) Deze organisaties leveren dan die gegevens aan bij het BKR en het BKR geeft op haar beurt die gegevens door aan welzijnsorganisatie Amaryllis. Onder de paraplu van Amaryllis werken op wijk/buurt niveau hun sociale wijkteams en daar komen dan die gegevens terecht, zonder dat ik hiervan weet heb. Vervolgens komt een welzijnswerker van Amaryllis bij mij aan de deur en wenst “een gesprek” over de openstaande schulden. Anders gezegd: het welzijnswerk als verlengstuk van het incassobureau.

Wat geeft Essent, De Friesland en Vitens (waterleidingbedrijf) eigenlijk het recht om achter mijn rug om mijn schulden door te spelen via BKR naar het welzijnswerk? Werd mij om toestemming gevraagd? Nee dus. En dat alles i.h.k.v. “preventie van schulden”. Als ik schulden heb lijkt me dat een zaak tussen de schuldeiser(s) en mij. Wat heeft de gemeente daar mee te maken, laat staan het BKR of de “bemoeizorg” van het welzijnswerk?

Ik zou u, ook mede namens de overige bestuursleden van Vereniging PEL willen vragen of de Autoriteit eens kritisch zou willen kijken naar bijgaande stukken. De stukken zijn onlangs in een vergadering van Burgemeester en Wethouders aan de orde geweest.

Met vriendelijke groet,

Secretaris

(Tekst: brief van PEL aan Autoriteit Persoonsgegevens)

Geef een reactie