Wat leiders kunnen leren van vrijwilligerswerk

Effectieve leiders – in zowel het bedrijfsleven als bij de overheid- hebben vaardigheden nodig die juist ontwikkeld kunnen worden in de civil society en door vrijwilligerswerk. Het begrijpen van de ‘zen’ van een organisatie is daarbij een vereiste.

(Tekst: Sociale vraagstukken)

In het private bedrijfsleven helpt de onzichtbare hand van de markt met het maken van keuzes voor de bedrijfsvoering. In de civil society en het vrijwilligerswerk bestaat deze marktprijs niet, waardoor de keuze over wie er wel of niet geholpen gaat worden een persoonlijke en subjectieve keuze wordt.

Als voorbeeld de vergelijking tussen een supermarkt en een voedselbank. In beide gevallen moeten de leiders voedsel verdelen over de mensen die dit willen hebben. In het geval van de supermarkt is deze keuze uitbesteed aan het prijsmechanisme. Wanneer er veel vraag is naar voedsel, zal de prijs stijgen. Degenen die deze prijs niet kunnen betalen, krijgen geen eten. Wanneer zij besluiten toch iets te pakken, veranderen zij van arme, hongerige mensen in dieven.

De voedselbank daarentegen, een organisatie die gratis voedsel verstrekt aan mensen die beweren daar recht op te hebben, staat voor lastigere keuze. De leider moet een daadwerkelijke beslissing nemen over wie er eten krijgt. Zijn dit mensen die minder verdienen dan een bepaald bedrag? Of degenen die door persoonlijke omstandigheden niet rondkomen met hun inkomen? Zijn het mensen in een bepaalde postcode? Of alleen zij die een bepaalde geloofsovertuiging hebben? Maar hoe werkt dit dan met mensen die nog wel geld uitgeven aan roken, of huisdieren? Wentelen zij hun verkeerde keuzes af op anderen mensen? En laat je de keuze beïnvloeden door donoren, of neem je geen geld aan als daar voorwaarden aan vast zitten?

Het maken van lastige beslissingen zonder die te kunnen uitbesteden aan markt- of prijsmechanismen, is een leiderschapsuitdaging zonder weerga. Dit kunnen managers in de civil society leren. Maar het echte leermoment is het uitleggen en onderbouwen van de genomen beslissing aan anderen.

Lees hier verder

Geef een reactie