Lezingen Medische Publieksacademie weer van start

De lezingen van de Medische Publieksacademie van het UMCG gaat op dinsdag 25 september 2018 weer van start. Dit is een reeks lezingen van toponderzoekers en artsen van het UMCG over medische onderwerpen voor een geïnteresseerd lekenpubliek.

(Tekst: UMCG)

Inschrijven voor kaarten voor deze gratis lezingen is vanaf nu tot en met 30 augustus mogelijk; dit kan via www.medischepublieksacademie.umcg.nl. De zes lezingen in dit najaar gaan over ‘opereren of niet?’ (samen beslissen met ouderen met kanker), leverkanker, voeding bij gezondheid en ziekte, hartklepafwijkingen, zeldzame bewegingsstoornissen en parodontitis.

Sterk gegroeide belangstelling gezondheid en ziekte

Gezondheid en ziekte zijn onderwerpen die zeer in de belangstelling staan bij een groot en breed publiek. De belangstelling hiervoor is vooral de laatste jaren sterk gegroeid. Het UMCG slaat met de Medische Publieksacademie een brug tussen het toponderzoek dat er in het UMCG gebeurt en deze publieksinteresse. Toponderzoekers en artsen van het UMCG geven een toelichting op de laatste stand van zaken op het gebied van hun specialisme.

De lezingen zijn geschikt voor een publiek met een wisselende achtergrond. Medische kennis is niet nodig om de lezingen te kunnen volgen. De sprekers staan er juist om bekend dat zij complexe medische onderwerpen op een duidelijke en begrijpelijke manier uit kunnen leggen. Het UMCG wil via de Medische Publieksacademie een groot publiek informeren over zijn onderzoeksactiviteiten en legt hierover op deze manier ook publiekelijk verantwoording af.

De lezingen worden georganiseerd in samenwerking met Dagblad van het Noorden.

Geef een reactie