LOS: Lat vrijwillige mantelzorg ligt te hoog

Ruim tweehonderd leden waren op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de LOS, (Leeuwarder Onafhankelijke Senioren) aanwezig. Het Fries Senioren Orkest o.l.v. Jouke Hoekstra, gaf weer met veel enthousiasme een prachtig concert.

(Tekst: Jan van Olffen, voorzitter Leeuwarder Onafhankelijke Senioren)

Los heeft een goed jaar achter de rug waar met veel inzet van vrijwilligers weer vele, goed bezochte activiteiten hebben plaatsgevonden. Het ledental zit rond de 1300 leden en geeft LOS een stevige positie op het gebied van ouderenwerk in Leeuwarden.

2017 is een zeer belangrijk jaar. Een jaar waarin er twee belangrijke verkiezingen worden gehouden. Eerst in maart de Tweede Kamerverkiezing en later in het jaar in november de gemeenteraadsverkiezingen.

Naast de Tweede Kamerverkiezing is de gemeenteraadsverkiezing voor LOS misschien wel de belangrijkste, omdat de gemeente de afgelopen jaren heel veel taken van het Rijk moest overnemen, vooral op het gebied van Welzijn, Sociale zaken, Werkgelegenheid en de voor ons belangrijke uitvoering van de WMO.

Want dat er een aantal zaken moeten worden opgepakt is de afgelopen jaren wel duidelijk geworden.

Er heeft bijna onopgemerkt een grote verkilling in het denken plaats gevonden. Een verkilling in het politieke beleid waar op het oog weinig empathie is voor de zwakkeren in de maatschappij.

Geld dicteert de toon

Empathie heeft plaats moeten maken voor de cijfers en het lijkt wel of er geen menselijke waarden meer gelden. Discussies gaan niet meer over het oplossen van problemen maar hoeveel het kost.

Ook in de zorg overheersen de financiële discussies in plaats van het verbeteren van de mensen met grote zorgvragen.

Een steeds groter wordend probleem is de eenzaamheid onder ouderen, vooral als de partner is weggevallen. Wij horen de laatste tijd schrijnende verhalen over eenzaamheid. Daarnaast wordt steeds meer duidelijk dat de lat voor vrijwillige mantelzorg te hoog ligt.

Er is veel op professionele hulp bezuinigd met de aanname dat de familie van betrokkene dat maar moet overnemen.

Maar dat moet ook maar kunnen. Natuurlijk, er wordt zeer veel goed werk verricht door vrijwilligers, maar ook daar wordt de druk vaak als te hoog ervaren. En dat gaat dan weer ten koste van degene die hulp nodig heeft. En dat kan natuurlijk niet.

Uitspraak

Recent heeft de Centrale Raad van Beroep een belangrijke uitspraak gedaan over het zonder betaling van een familielid te verplichten mantelzorg te leveren. Deze belangrijke uitspraak maakt het mogelijk dat gemeenten verplicht kunnen worden een vergoeding toe te kennen voor mantelzorg van familieleden.

Er zijn de laatste tijd verschillende uitspraken van de Centrale Raad van Beroep gedaan die duidelijk maken dat gemeenten vaak te krampachtig met de WMO omgaan. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de ruimte die de WMO ook biedt. Maar dit optreden komt voor uit de “cijferterreur” van de beleidsmakers i.p.v. oplossingen zoeken voor de vele zorgvragen.

Op het gebied van efficiënt denken, werden wij de afgelopen tijd verrast met nieuwe begrippen zoals “plascontract” en urineluiers waar 3 liter in kan.

Als je dat voor het eerst tegenkomt, vraag je je af of het er echt staat en dan merk dat dit soort begrippen worden gebruikt als het om zorgverlening van ouderen gaat.

Dit zijn natuurlijk onverteerbare zaken die in een land als Nederland onwaardig en onacceptabel zijn.

LOS zal als deelnemer in het samenwerkingsverband SLO de komende verkiezingen heel duidelijk standpuntbepalingen van de politieke partijen vragen.

Maar het verleden heeft wel duidelijk gemaakt dat alles wat in de verkiezingstijd wordt geroepen een week na de verkiezingen alweer vergeten kunnen zijn, of dat wij dit verkeerd hebben begrepen. Maar dit soort trucs kunnen met een nog steeds groeiende problematiek echt niet meer.

Jan van Olffen
Voorzitter LOS

Geef een reactie